בקריאה ראשונה

ראיון על פרשת ויצא
מקור: 
תוכניתה של אבירמה גולן על פרשת השבוע