פרשת בהעלותך

שיעור של ג'קי על פרשת בהעלותך
מקור: 
מכון ון ליר פותחים שבוע - תשס"ז
קטגוריה: